GDPR

GDPR Tietosuojakäytännöt    16.5.2018


 


KAR-AGENT OY / SAITURINPÖRSSI
Y-tunnus 0745138-1

 

Käytämme asiakkaiden tietoja pienessä määrin. Tässä tietosuojakäytännössä on käsitelty niitä periaatteita, joita noudatamme henkilötietoja käsitellessämme.

 


1. Kohdennettu sähköinen suoramarkkinointi


Keräämme asiakkaiden internet-sivuillamme ilmoittamat sähköpostiosoitteet, joiden perusteella lähetämme tarjouksemme sähköpostilla. Asiakas pystyy peruuttamaan tilauksen koska tahansa internet-sivujemme kautta. Poistettu osoite ei jää talteen.


Keräämme vain sähköpostiosoitteen, emme muita tietoja.

 


2. Rekrytointi


Rekrytointiehdokkaan internet-sivuilta täyttämät tiedot taltioidaan sähköisesti ja yli 2 kuukautta vanhat hakemukset poistetaan.

 


3. Tietosuojakäytännöt


Emme myy tai vuokraa henkilötietoja kolmansille osapuolille, emmekä käytä rekrytointitietoja markkinointiin. Tallennamme vain tarpeelliset tiedot noudattaen tietosuoja-asetuksia.

Tietoja ei siirretä EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla suojattuja.


Tietoja käsittelee vain toimiston vakituinen henkilökunta, joiden kanssa on tehty salassapitovelvollisuussopimus.


 

Rekisterillä olevan oikeudet


Henkilöllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:


Kar-Agent Oy / Saiturinpörssi

Malmin Kauppatie 18

00700 Helsinki

 

Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös henkilökohtaisesti samaisessa osoitteessa.


Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen.


 

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle


Rekisteröidyllä on aina oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tavasta, jolla käsittelemme rekisteröidyn henkilötietoja. Valitus tehdään toimivaltaisen viranomaisen ohjeistamalla tavalla suoraan toimivaltaiselle viranomaiselle, joka Suomessa on tietosuojavaltuutettu.